Formació
Compartir coneixements és una activitat essencial per al Germán: és la seva manera d'agrair tot el que ha après i contribuir a la cultura de la fusta. Des del 2015 imparteix formació de manera continuada en diversos espais de província de Barcelona i des del 2020 imparteix també formació en línia.


Tota la formació que imparteix Germán Peraire és detallada, minuciosa i exigent, orientada tant al professional com a l'aficionat. Els seus alumnes descobreixen que l'ebenisteria en fusta massissa és un repte estimulant que posarà a prova tant les habilitats manuals com intel·lectuals. Els temes abordats són parcialment concordants amb els continguts del Títol de Tècnic en Fusteria i Moble, tot i que són tractats en major profunditat que en l'ensenyament reglat i amb un accent particular en les tradicions anglesa i francesa d'ebenisteria.