Avís legal
1. Identificació de l'empresa
1. EL PORTAL GERMÁN PERAIRE - HANDCRAFTED FINE FURNITURE
1.1 A través del Portal GERMÁN PERAIRE - HANDCRAFTED FINE FURNITURE (d'ara endavant, "el Portal") de GERMÁN PERAIRE (d'ara endavant, "G.P."), accessible a través de l’adreça URL www.germanperaire.com es facilita als visitants i usuaris del portal (d'ara endavant, els "Usuaris"), l'accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts (d'ara endavant, "els Serveis")​
1.2  Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:
GERMÁN PERAIRE, treballador per compte propi - persona física
Domicili social: Cal Mongia, 08259 - Fals, Fonollosa
Codi d'Identificació Fiscal número: 46352358K
Adreça de correu electrònic: [email protected]
 
 
 
2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL
L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d’aquestes Condicions generals d’accés i ús (d’ara endavant, les “Condicions generals"). Mitjançant l’accés i la utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al Portal en el moment de l'accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, s’haurà d’abstenir d’accedir al Portal i d’operar a través d'aquest. El Portal es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals advertint-ne els usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.
La contractació i/o l’ús de determinats serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions particulars”). Així mateix, els Usuaris hauran de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.
Com a Usuari declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.
En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les Condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les Condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les Condicions particulars.
 
 
3. CONTINGUT DEL PORTAL
3.1 L'Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el Portal, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'Usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
3.2 Germán Peraire es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i l’extensió dels serveis prestats a través del Portal i de les condicions d'accés a aquests. De la mateixa manera, Germán Peraire es reserva la facultat d’incorporar nous serveis i continguts al Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes Condicions generals.
3.3 Germán Peraire informa l'usuari que a través del portal podrà accedir a productes i serveis que ofereix  Germán Peraire,
 
4. Protecció de dades personals 
Germán Peraire el compliment de la de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 Desembre i el Reglament Europeu 2016/680 del parlament Europeu de 27 d'Abril). Aquesta llei té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial del seu honor i intimitat personal i familiar.
 
En tot moment s'informarà, durant la recollida de les dades, de la finalitat del seu tractament I que respectem la confidencialitat en la informació facilitada, i que pot exercir el dret d'informació en la recollida de les seves dades, a saber per què i com són tractades les seves dades personals i decidir quant al seu tractament.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, oposició, limitació i supressió de les seves dades, adreçant un escrit amb fotocòpia del seu DNI o un altre document d'identitat, a Germán Peraire, Cal Mongia 715, 08259 Fals , [email protected]
 
L'usuari ha de saber que omplir el formulari i enviar les dades sol·licitades implica que la informació reflectida en aquest avís s'ha llegit i acceptat expressament i que, en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat explicada.
 
G. P. ha adoptat les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa que s'exigeixen a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a això s'han establert tots els mitjans i mecanismes necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les dades tenint en compte l'estat de la tecnologia.
 
Respecte a la cessió de dades personals a tercers, es comunica als usuaris que, amb caràcter general, les dades personals no seran cedides a terceres entitats, excepte en aquells supòsits que la cessió respongui al compliment d'una obligació legal o també en aquells casos on hi hagi una relació contractual d'encàrrec de tractament per a la prestació d'un determinat servei. En tot cas, els usuaris han de saber que en cas de produir-se una cessió d'aquest tipus, únicament es durà a terme quan s'hagi obtingut el consentiment exprés per part de l'usuari.
 
No obstant això anterior, vostè consent expressament al tractament de les seves dades perquè puguem remetre-li, per qualsevol mitjà, incloent-hi mitjans telefònics i telemàtics (entre altres, per correu electrònic i sms), informació comercial, dels productes i serveis comercialitzats per G.P.